За нас :: Услуги :: Одит
Одит

Предлаганите от нас одиторски услуги са базирани изцяло на международните одитоски стандарти и разпространените добри практики и като цяло могат да се разделят на:
 • Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, базиран на следните етапи:  
  • Придобиване на познания за бизнеса, който се одитира, както по отношение на   неговото външно влияние и вътрешната му организация, така и по отношение на основните стопански рискове;
  • Оценяване на риска за съществени пропуски, грешки и недостатъци; тестване ефективността на вътрешните контроли за предотвратяване на тези рискове;
  • Избиране на подходящи процедури за получаване на доказателства за съществени твърдения за вярност във финансовите отчети;
  • Сформиране на становище и отчитане, базирано на Международните одиторски стандарти и приложимите закони. 
 • Договорени одиторски процедури;
 • Компилиране на счетоводна информация, анализи;
 • Консолидиране;
 • Вътрешно фирмен одит.

Предлаганите от нас процедури имат за цел да помогнат на клиентите да идентифицират съществуващия бизнес риск, да набележат насоки за неговото управление, да определят проблемните области и да разкрият скритите възможности на отделния бизнес. Това в крайна сметка води да повишена ефективност и позволява на клиентите ни да се съсредоточат върху развитието на основния си бизнес.
 
 

Последни новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 г...

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016...

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистри...

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта