За нас :: Услуги :: Бизнес консултации
Бизнес консултации


Големите потоци от налична информация нерядко могат да объркат и подведат дори и подготвени менажери. Ние можем да ви помогнем с нашите професионални съвети в областите на :
  • Стартиращ бизнес
  • Преструктуриране; подобряване на корпоративната структура; усвояване на нови модели на управление
  • Прогнозиране; бюджетиране и планиране; изготвяне на бизнес планове
  • Оптимизиране планирането и разходването на корпоративните ресурси
  • Цялостно управление на корпоративните дейности и бизнес връзки
  • Корпоративни анализи
  • Изготвяне на правни и финансово-икономически анализи за състоянието на клиента
  • Внедряване на подходящи корпоративни информационни системи
  • Контрол на взаимоотношенията с клиенти и участие в ключови преговори
  • Сливания и придобивания
Нашите съвети, ще ви помогнат да вземете информирани решения и да ефективно да подобрите процесите на управление във вашия бизнес.
 
Последни новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 г...

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016...

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистри...

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта