За нас :: Услуги :: Административни процедури
Административни процедури

С оглед на по гъвкавото управление на вашия бизнес, можем да предложим редица услуги, които да ви помогнат в ориентирането на административните процедури.
  • осигуряване на административен адрес
  • on-line банкиране
  • данъчни документи и удостоверения
  • деклариране пред БНБ
  • изготвяне на договори и други документи
  • търговски и данъчни регистрации и пререгистрации  
  •  
Последни новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 г...

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016...

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистри...

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта