За нас :: Услуги :: Дю дилиджънс
Дю дилиджънс

Подходящо разбиране на набелязания бизнес, неговите дейности, пазарите му и неговите основни двигатели е от първостепенна важност за правилното изпълнение на  дю дилиджънс анализа. Предоставяните консултантски услуги при сделки могат най общо да се разделят на
  • Финансов и данъчен дю дилиджънс -Преглед на дейността и финансовите резултати на изминали периоди на дадения бизнес, както и неговите бъдещи перспективи. Това спомага за правилната оценка  на прогнозите, както и за определянето на проблемите, които биха оказали влияние върху бъдещото представяне на бизнеса.
  • Дю дилиджънс иницииран от дружеството Основните ползи за дружеството включват както възможността за разкриване на значими проблеми в ранна фаза, така и добавяне на достоверност към фактите, цифрите и информацията предоставена в официалните отчети и представяния.
  • Търговски Дю дилиджънс. Бъдещите приходи на всеки бизнес са значително повлияни от пазарната му среда, и търговския дю дилиджънс се е превърнал в значима част в процеса на вземане на решения. Той осигурява солиден поглед на настоящата позиция и бъдещите проспекти на дружеството чрез пълен анализ и оценка на търговската и пазарна динамика, заобикаляща бизнеса.
  • Оперативен Дю дилиджънс. Осигурява преглед на бизнес операциите на дружество, като оценява неговите действителни и прогнозирани оперативни възможности и ценова база, за да определи дали дружеството може да осъществи своя бизнес план. Процеса може да идентифицира възможности за оперативно подобрение, да пресметне разходите за подобрението, и да развие план за осъществяването на ползите от него.
Последни новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 г...

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016...

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистри...

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта