За нас :: Новини :: Доклад за прозрачност за 2016 г.
Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 30 април след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес.
ДОКЛАДА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ за 2016 г. може да изтеглите от тук :
           


782_ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_2016.pdf

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта