За нас :: Новини :: Нов МСФО 9 Финансови инструменти
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета е приет за прилагане  Международен стандарт за финансово отчитане 9 Финансови инструменти
Предприятията прилагат МСФО 9 за годишните отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 година.
 
Въвеждат се и съответстващи изменения и в други стандарти.

  Пълният текст на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 може да намерите тук


898_МСФО_9.pdf

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта